Festival status

Punjabi Diwali Status

All types Punjabi status


                      PUNJABI DIWALI STATUS


ਬੰਬ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾ ਨੂੰ…ਤੇ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆ ਨਾਰਾਂ ਨੂੰ…

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ


ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ Delight,
ਫੜੋ ਮਸਤੀ ਦੀ ਫਲਾਇਟ ਤੇ ਕਰੋ ਮਸਤੀ Full ਨਾਈਟ


ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ


ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਚਲਾਓ..
ਸਬ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਵਾਓ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਲੇੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਨੇ
ਮੇੈਨੂੰ ਕੈਸ਼, ਚੈਕ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਪਹਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ


ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ,
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ।
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ।
ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਨਵੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਓ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਓ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ
ਦੀਵੇ ਜਲਾਉ
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ
ਘਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਿਆਉ
ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ


ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ,
ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਓ


ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ,
Sweets ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਭਰਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ


ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਨੂੰ,
ਕਿਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬੱਚੇ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ,
ਐ ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਏਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ,
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ


ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ,
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ,
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਣ,
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ


ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ Life ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ,
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ,
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ,
ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ


ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋ


ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. .
ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ. .


ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ,
ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ,
ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮੌਜਾ ਮਾਣੋ


ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਰਸਾਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ।।
❤️ Happy Diwali Friends ❤️


ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ
ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ।।


ਕਦੇ ਨਾਂਹ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਮ ਦਾ ਸਾਇਆ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਆਇਆ।।


ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਜਗਮਗਾਏ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਵੇਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਆਵੇ।।


ਮੈਂ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮੈਸਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ।।


ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ
ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।।


ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਓ।।ENGLISH STATUS ON DIWALI •  “The great significance of the Diwali is light up new, bright and colorful dreams, fresh hopes, and undiscovered ways and fills our days with pleasant surprises and moments.”

 •  “Little unexpected gifts of love and happiness, warm and happy feelings friends and family express, simple joys that mean a lot and bring a smile your way. These are the wishes made for you with love, by all of us on Diwali and always.”

 •  “Consent to me to make your Diwali more bright and colorful with the enlightenment of wishes of my heart, hope this auspicious Diwali burn your old bad period and light your way in good period.”

 •  “May the festival of lights be the harbinger of joy and prosperity. As the holy occasion of Diwali is here and the atmosphere is filled with the spirit of mirth and love, here’s hoping this festival of beauty brings your way, bright sparkles of contentment, that stay with you through the days ahead.”

 •  “A warm Diwali wish for all the happiness. May the warmth and splendor, that are a part of this auspicious occasion, fill your life with happiness and bright cheer, and bring to you joy and prosperity, for the whole year.”


 •  May This Diwali Fulfill All Your Dreams And Bring Happiness To Your Life Forever. Wish you Happy Diwali !!

 •  May The Divine Light Of Diwali Spread Into Your Life Peace, Prosperity, Happiness, And Good Health….Happy Diwali!!

 • May This Light Of Happiness Light Up Your Life, May This Diwali Be The Most Sparkling And Lightning The Sights And Sound Filling Up Your Heart With Joy And Happiness Wishing You And Your Family Happy And Safe Diwali.

 • Diwali Is THE Day TO Light THE Diyas, Ignite The Rockets And Burst Crackers, But It’s Also The Time To Be Safe, From The Fireworks And All The Sparklers. Happy Diwali.

 • Wishing That This Diwali Brings Prosperity To Your Business And More Opportunities For Us To Work Together! Happy Deepawali.

 • An Occasion To Celebrate Victory Over Defeat, Light Over Darkness, Awareness Over Ignorance…An Occasion To Celebrate Life…May This Auspicious Occasion Light Up Your Life With Happiness, Joy, And Peace.

 • Wih A Hope That You Attain Success And Bliss With Every Light That Is Lit On The Day Of Diwali…Happy Diwali!!

 •  May Goddess Laxmi And Lord Ganesha Bless You And Your Family A Bright And Colourful Diwali. Happy Diwali!!

 • May The Beauty Of Deepawali Season Fill Your Home With Real Joy, And May The Coming Year Provide You With All That Bring You Everlasting Happiness. ”Happy Diwali”

 • Spreading the Light of Happiness, External Victory Of Light Over Darkness… May This Divine Light Fulfil Your Wishes On This Diwali And Always…!!!

 • May this Diwali be bright for you and your family. May God fulfill all your wishes this Diwali. Happy Diwali!

 • Maa Laxmi will come to your house and will shower her blessings upon you. Remember to keep your doors open and decorate them with lots of lights and flowers.

 •  May you all attain full inner illumination! May the supreme light of lights enlighten your understanding! May you all attain the inexhaustible spiritual wealth of the Self! May you all prosper gloriously on the material as well as spiritual planes!

 •  This Diwali let us give thanks for all we hold dear: Our health, our family, our friends and to the grace of God which never ends.

 • This Diwali while you light firecrackers do spare a thought for the environment. Save environment, so say no to crackers. Have a happy Diwali!

 • May millions of lamps illuminate Ur life with endless joy, prosperity, health and wealth forever.

 • Fire a flowerpot of happiness! Wish u and your family “SPARKLING DIWALI.”

 • May you be blessed with happiness and well being to last through the year.

 • Life is a Diwali festival only to the wise.

 • My greeting to you for happiness, peace, progress, and prosperity in your life. Enjoy and celebrate Happy Diwali.

 • With gleam of Diya’s
  And the Echo of the Chants
  May Happiness and Contentment Fill Your life.
  Wishing you a very Happy and Prosperous Diwali.

 • The truth is that existence wants your life to become a festival…because when you are unhappy, you also throw unhappiness all around.

 • May you live your life like the festival of Diwali, happy healthy and wealthy.

 • Test the light and get ready for Diwali night.

 • Wish you and your family a bombastic Diwali, Have loads of fun and loads of fun
  May peace transcend the bridge- Happy Diwali.

 • Diwali is a joyful celebration of the victory of good over evil, of our spiritual qualities dominating our basic instincts, and of intellect conquering ego.

 • May the light that we celebrate at Diwali show us the way and lead us together on the path of peace and social harmony.

 • May this Diwali bring you the utmost in peace and prosperity.

 • Let’s celebrate this Diwali with more Lights than noise, only because noise and sounds die down early while Light remains.

 • You are invited to the festival of Diwali in this world, and your life is blessed.

 • May the Supreme Light illumine your minds, enlighten your hearts, and strengthen the human bonds in your homes and communities.

 • This Diwali lets all dedicate to the Lights more than the noise.

 • Let this Diwali burn all your bad times and enter you in good times.

 • All the lights of the world cannot be compared even to a ray of the inner light of the Self. Merge yourself in this light of lamps and enjoy the supreme Deepavali.

 • Blast away your day ‘coz it’s Diwali and has a cracking time.

 • Let the divine light of ‪‎Diwali‬ spread into our lives with peace, prosperity, and happiness.

 • Ram! The light of lights, the self-luminous inner light of the Self is ever shining steadily in the chamber of your heart. Fix the mind on this supreme light and enjoy the real Deepavali, by attaining illumination of the soul.

 • Let this Diwali burn all your bad times and enter you in good times.

 • May you all attain the inexhaustible spiritual wealth of the Self, Happy Diwali.

 • The sun does not shine there, nor do the moon and the stars, nor do flashes of lightning shine? All the Diyas of the world cannot be compared even to a ray of the inner light of the Self. Merge yourself in this light of lights and enjoy the Happy Diwali.

 • You are invited to the festival of this world, and your life is blessed.

 • Just wanted to wish a little sunshine back into the heart of someone who gives it away all year long.

 • May the festival of lights brighten up you and loved one’s lives.

 • May this Diwali be as bright as ever.

 • May this Diwali Light up new dreams, fresh hopes, undiscovered avenues, different perspectives, everything bright & beautiful and fill your days with pleasant surprises and moments.

 • Wishing u and your family a very “HAPPY DIWALI”.”

 • Diwali night is full of lights, may your life be filled with colors and lights of happiness.

 • May you all attain the inexhaustible spiritual wealth of the Self.

 • Life with you is like Diwali, so let’s promise to be together like this forever. Wish you a very Happy Diwali!

 • I’m the machine, and you’re pataka, Together we are, and it will be double dhamaka!!!

 • Sending you smiles for every moment of your special day. Have a wonderful time and a very Happy Diwali!

 • May the blessings, prosperity and wealth grow in your life like the WhatsApp sharing.

 • Happy Diwali! I hope the day has been blessed with the presence of those you love most, and many magical moments!

 • May the beauty Of Diwali season fill your home with happiness.

 • This Diwali I wish you get a lot of crackers, but you don’t get a matchbox to lit them. Save the environment, so no to crackers.

 • The festival of lights is just around the corner wish you all a Very Happy Diwali.

 • If you want to become a great man in the world. Spend your life like a Diwali Diyas.

 • With lights dazzling, with love flushing around by your loved ones with loads of fun and joy, and with our loving wishes.

 • May you all attain full inner illumination, may the supreme light of lights enlighten your understanding.

 • May this Deepawali bring you all a cracker with Joys, firework with happiness and Prosperity and Subh Laabh from Ganesh Ji.

 • Let this Diwali burn all your bad times and enter you in good times.

 • May the beauty of Deepawali season fill your home with happiness and may the coming year provide You with all that brings you joy!

 • Let’s fill our home with prayers and lights, not with fumes and crackers.

 • May God show you the way to live life lighter like candles not to blow on others like crackers and keep helping others like sweets to make their lives better.

 • Rejoice on this blessed occasion by spreading joy with your friends and loved ones.

 • May the goddess Laxmi bless you with prosperity and good luck. Happy Dhanteras and DIPAWALI to you and your FAMILY.

 • Diwali night is full of lights,; Crackers may your life be filled with colors and lights of happiness.

 • Light a lamp of love! Blast a chain of sorrow! Shoot a rocket of prosperity! Fire a flowerpot of happiness!

 • Sending you Happy smiles for every moment of your special day. Have a wonderful time and a very Happy Diwali to you.

 • May the festival of lights brighten up U and Ur near and dear ones live.

 • It is time to feel good, time for a reunion, time to share happiness, time to feel being loved, time to show your love, time to live for others and time to wish for peace.

 • On this great day, I wish you a very wonderful happy Diwali and may god help you every time in your life.

 • May your life be filled with as much happiness as there are crackers lighting up the sky.

 • On this precious moment of Deepavali, I wish you very happy Diwali and I pray that you will get all your endeavors fulfilled as well as you get lots of gifts and sweets on this Diwali.

 • Let us keep Diwali holding it close to our hearts for its meaning never ends and its spirit is the warmth and joy of remembering friends.

 • May U all attain the inexhaustible spiritual wealth of the Self. Happy Deepavali.

 • May the light of Diwali fill your home with the light of joy and happiness. On this great day, I wish you a happy dewali.

 • May the beauty Of Deepavali season fill your home with happiness.

 • Let me make your Diwali more colorful with the lights of wishes of my heart.

 • On this Diwali, I am sending you a diya of my love, I hope you will keep it light forever.

 • May the joy, cheer, mirth and merriment of this divine festival surround you forever. May the happiness, that this season brings.

 • Paying respects to the gods and decorating for them the thali. This is what the occasion is all about. This is the spirit of Deepavali.

 • May millions of lamps illuminate your life with endless joy, prosperity, health and wealth forever.

 • Life with you is like Diwali, so let us promise to be together like this forever.

 • May the Divine light of Diwali spread happiness, peace, and prosperity to you and your family! May the lights of this auspicious festival fill your life with the eternal glow.

 • This is to formally announce that I have started accepting Diwali gifts in ROKDA & CHEQUES. Avoid last day rush. Send Now!

 • May the divine light f Diwali Spread into your life peace, prosperity, Happiness, And Good Health.

 •  A matchstick glows for a few seconds, a candle glows for a few hours, a sun glows for a day. I wish you glow forever and ever.

 • Green Diwali – Let’s fill our homes with prayers and lights, not with fumes and crackers.

 • I want to send my heartiest wishes on the “special occasion of Diwali festival Hope u enjoy and do lots of fun.

 • May you all prosper gloriously on the material as well as spiritual planes.

 • May the festival of lights encircle your life with immense Joy and Happiness. Success comes at your doorsteps with these thoughts sending my warm wishes to you on Diwali and always.

 • During this festival season, may your luck with cards stays by your side at all times.


 • Hindi Quotes on Diwali


 • हर घर में दिया जले खुशियों की दिवाली हो
  जब तक ये संसार रहे दुःख, दर्द, उदासी से हर दिल दूर रहें
  माँ लक्ष्मी की कृपा बने ऐसे की पग पग उजियालो में भरपूर रहें.

 • इस दीपावली के मौके पर, आओ स्वच्छता की शपथ ले हम
  अपने प्यारे भारतवर्ष में, एकता की शपथ ले हम.

 • दीपक की रौशनी से सदा जगमगाता रहे आँगन
  पटाखों की गूंज से आसमा हो रोशन
  ऐसी हो दिवाली
  सदा मुस्कुराता रहे आँगन
  दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

 • दियो की रौशनी से जगमगाता आँगन रहे
  खुशियों की दीपक से सदा मुस्कराहट रहें
  हर दुःख से दूर रखे आपको उपर वाला
  की आपको कभी दुःख की आहात न रहे.

 • माँ लक्ष्मी विराजे आपके द्वार
  सोने चांदी से भर जाये आपका घर बार
  यह दिवाली लाये खुशियाँ आपर
  मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार

 • पटाखों की आवाज से गूँज रहा संसार,
  दीपक की रौशनी और अपनों का प्यार,
  मुबारक हो आपको दीपावली का त्यौहार।

 • “झिलमिलते दीपों की आभा से प्रकाशित ये
  दीवाली आपके घर आँगन में, धन धान्य सुख
  सम्रिधि और ईश्वर का अन्नत
  आशीर्वाद लेकर आए..!! Happy Diwali”

 • दीप से दीप जले तो हो दीपावली
  उदास चेहरे खिलें तो हो दीपावली
  बाहर की सफाई तो हो चुकी बहुत
  दिल से दिल मिले तो हो दीपावली…

 • सड़कें चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो
  आप यूँ ही अपना साहस बनाए रखना,
  चाहे तुम हजार बार हारो
  जीत की उम्मीद के दिये जलाये रखना।

 • “रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए,
  लेके साथ सीता मैया को राम जी हैं आये,
  हर शहर लगे मनो अयोध्या हो, आओं हर द्वार
  हर गली हर मोड़ पे हम दीप जलाएं !!
  Wishing u very Happy Diwali”

 • रौशन हो दीपक और सारा जग जगमगाये
  लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आये
  हर शहर सजा हो ऐसे जैसे अयोध्या हो
  आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पे हम दीप जलायें…

 • दीपावली आए तो दीप जलाए,
  जली फुलझडि़यां सबको भाए,
  आप आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।

 • “है रोशनी का यह त्यौहार, लाये हर चेहरें पर मुस्कान,
  सुख और समृध्दि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ,
  अपनों का साथ और प्यार,
  इस पावन पर्व को दिवाली का प्यार !!”

 • दिवाली है रौशनी का त्यौहार लाये हर चेहरे पर मुस्कान
  सुख और समृधि की बहार समेट
  लो सारी खुशियाँ अपनों का साथ और प्यार
  मुबारक हो आप सब को दीपावली का पावन त्यौहार…

 • हर घर में सद्व्यवहार हो,
  माँ लक्ष्मी का देवरा,
  हर शाम हो सुनहरी,
  और महके हर सवेरा।

 • फूल की शुरुआत कली से होती है,
  ज़िन्दगी की शुरुआत प्यार से होती है,
  प्यार की शुरुआत अपनों से होती है,
  अपनों की शुरुआत आपसे होती है

 • “दिप जगमगाते रहें, सबका घर झिलमिलाते रहें,
  साथ हों सब अपने, सब यूँही मुस्कुरातें रहें !!
  Diwali Ke Tyohaar Ki Shubhkamnaayen!”

 • “दिपावली का ये पावन त्यौहार,
  जीवन में लाये खुशियाँ अपार,
  लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,
  शुभकामनायें हमारी करें स्वीकार !!”

 • लक्ष्मी जी का आपके सिर पर हाथ हो
  सरस्वती जी का साथ हो
  गणेश जी का दिल में निवास हो
  आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश ही प्रकाश हो

 • हर दम खुशियां आपके साथ हो
  कभी दमान न खाली हो
  हम सब की तरफ से
  विश यू हैप्पी दिवाली

 • हरदम खुशियाँ हो साथ,
  कभी दामन ना हो खाली,
  हम सभी की तरफ से,
  आपको शुभ दीपावली

 • आज दीपावली मनाने से पहले
  देश के उन वीरों को भी याद करें
  जो दिन-रात हमारे चैन-सुख के
  लिये सीमा पर निगरानी रखते हैं…

 • “दीपावली में दीपों का दीदार,
  बड़ो का प्यार और सबका दुलार
  – Happy Diwali!!”

 • “आयी आयी दिवाली आयी,
  साथ में कितनी खुशियाँ लायी,
  मौज मनाओ, धूम मचाओं,
  आप सभी को दिवाली की बधाई!!

 • आई है दिवाली देखो
  संग लायी खुशिया देखो..
  यहाँ वहाँ जहाँ देखो
  आज दिये जगमगाते देखो
  हैप्पी दिवाली l

 • दिवाली के बाद की सुबह उनके
  लिये बड़ी खुशियाँ लेकर आती है…
  कुछ पटाखे तुम बिना जले ही फेँक दिया करो यारो…
  Happy Diwali

 • आई आई दिवाली आई,
  साथ मे कितनी खुशियाँ लायी,
  धूम मचाओ मौज मनाओ,
  आप सभी को दिवाली की बधाई

 • दिवाली के इस शुभ अवसर पर
  मेरी शुभकामनाये कुबूल कीजिये
  ख़ुशी के इस माहौल में
  हमको भी शामिल कीजिये

 • इस शुभ अवसर को खुशी,
  प्यार और शांति से भरा दिल के साथ मनाते हैं,
  सौंदर्य और दिए की रौशनी,
  अनंत ख़ुशी आपके जीवन और दिल को भर दे…
  दीपावली मुबारक हो आपको !

 • दीपावली की शुभ समय में
  अपने मन का अन्धकार मिटायें
  मिठाइयां खाएं, पटाखे जलाये
  और दीपों के इस पवन
  त्यौहार को अपनों के साथ मनाएं

 • मैंने देखा है जलते हुए रावण को
  पूछ रहा था तुम में से राम कौन है

 • दिए की रौशनी से अँधेरा दूर हो जाए,
  दुआ है की जो चाहो वो मंजूर हो जाए

 • घर-घर हो खुशहाली,
  हर कोई मनाये दिवाली,
  गले मिलकर सबको कहो,
  हैप्पी दिवाली।

 • कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें,
  मेरे मुल्क में रौशनी का सैलाब आया है…
  Happy Diwali !

 • Short Diwali Quotes in Hindi


 • “Laxmi aayegi itni ki sab jagah Naam hoga, Laxmi aayegi itni ki sab jagah Naam hoga, Din raat vyapar bade itna adhik kaam hoga, Ghar Pariwar samaj me banoge Sartaj, Yehi Kamna hai hamari aap ke liye Diwali ki Dhero Shubh Kamanaye….”

 • Roshan ho deepak sara jag jagmagaye, liye sath Sita maiyya ko Ram jee hain aaye, har shahar yu lage mano Ayodhya hoaao, har dwar har gali har mod pe hum deep jalaye. Aur aap yeh Diwali khoob Dhoom Dhaam se Manaye…”

 • “Deepak ka prakash har pal aapke jeevan mein ek nayi roshni de, bas yehi shubh kaamna hai hamari aapke liye diwali ke is paawan avsar par.”

 • “Diyo ki roshni se… Jagmaga rahi hain raat… Patakho ke jadu se saj gaya aakash… Rangoli me bikhra hain… Rang khushiyon ka… To nacho gaoon jashan manao… Aur Deepawali khub chav se manao.”

 •  “Raat Amaavas ki to kya, Ghar-ghar hua ujaala. Saje kangure deepshikha se, jyon pehne ho mala. Man mutav mat rakhna bhai, Aayi Diwali Aayi.”

 • “Deep ka ujala, Patako ka rang, Dhoopon ki khushbu, pyar bhare umang, Mithai ki swad, Apno ka Pyar, Mubarak Ho Aapko, Deepavali ka Tyohar.”

 • “Is Diwali, Sri ram ji aapke ghar sukh ki barsat karen, Dukhon ka naas karen. Prem ki phuljhari wa anar aapke ghar ko roshan kare. Roshni ke diye aapki jingagi me khusiya layen.”

 • “Khoob meethe meethe pakwaan khayen, sehat mein chaar chaand lagayen, log to sirf chaand tak gaye hain, aap use bhi upar jayen. Diwali ki Haardik Shubhkamanayen.”

 • “Deepak ka prakash har pal aapke jeevan mein ek nayi roshni de, bas yehi shubh kaamna hai hamari aapke liye diwali ke is paawan avsar par.”

 •  Hai roshni ka ye tyohar laye har chehre par muskaan sukh aur samridhi ki bahaar samet lo saari khushiyan, apno ka saath aur pyar is pawan avsar par, aap sab ko diwali ka pyar…Happy Diwali!!

 • Deep jalte jagmagate rahe, hum aapko aap hame yaad aate rahe, jab tak zindagi hai, dua hai hamari, aap chand ki tarah jagmagate rahe…. Happy Diwali.

 • Sri Ram Ji aapke ghar sukh ki barsat karen, dukhon ka naas karen. Prem ki phuljhari aur anar aapke ghar ko roshan kare. Roshni k diye aapki zindagi me khusiya layen… Subh Deepawali!!

 •  Khushian ho overflow, masti kabhi na ho low, dosti ka surur chaya rahe, dhan aur shorat ki ho bauchhar, aisa aaye aapke liye diwali ka tyohar…happy diwali !!

 • Har dam khushiya ho sath, kabhi daman na ho khali, hum sab ki taraf se, Wishing you Happy Diwali.

 • Deepawali ke subh avsar par mere sab des vasiyo ko subh kamnaye. Is tyohar par aapko hazaro khusiyan hasil ho, asatya par hamesha satya ki jeet ho, chahe aap kahin bhi rahe hamesha apno ka sath rahe..Wishing you Happy Diwali.

 • Phool ki shuruvat kali se hoti hai, zindagi ki shuruvat pyar se hoti hai, pyar ki shuruvat apno se hoti hai aur apno ki shuruvat aapse hoti hai. Happy Diwali!!

 • Hai roshni ka ye tyohar laye har chehre par muskaan sukh aur samridhi ki bahar samet lo saari khushiyan, apno ka sath aur pyar is pawan avsar par, aap sab ko diwali ka pyar….

 • Diwali aayi khusiyan lai, shanti, samrudhi or jagmaghaahat lai, dhadam dumm badal me, gunji patake ki roshni, aap sabke jeewan me khushiyan barkaraar rahain or lakshmi ji ka ashirwaad rahey. Happy Diwali to all…!!!

 • Jhilmil roshni jagmag shaam… Have a lots of masti and dhoom dham.. happy diwali !!!

 • Pyar da diva jagao,
  dukhan nu door pajao,
  khushiyan di shurli chalao
  sab nu mithayian khawao
  diwali mubarak

Punjabi Diwali Status